Da li je organizacija team building-a uvek trošak firme koja ga organizuje? Da li ste znali da postoje pravila koja morate sprovesti da bi ovakav trošak bio priznat u poreskom bilansu?

Da li je organizacija team building-a uvek trošak firme koja ga organizuje? Da li ste znali da postoje pravila koja morate sprovesti da bi ovakav trošak bio priznat u poreskom bilansu?

Dragi poslodavci,

Septembar je vreme kada se najčešće organizuju team building događaji u mnogim kompanijama širom Srbije. Osim što predstavljaju odličnu priliku za jačanje timskog duha i unapređenje produktivnosti, ovi događaji mogu imati i poreske implikacije koje je važno razmotriti. Želimo da vas informišemo o ključnim aspektima koje trebate imati u vidu kako biste obezbedili da vaš tim building bude uspešan i da se ujedno pravilno postupa po poreskim propisima.

Prvo, troškovi povezani sa organizacijom team building događaja mogu biti tretirani kao opravdani poslovni trošak, pod uslovom da se sprovode na osnovu obrazložene odluke poslodavca. Ovo uključuje troškove smeštaja, ishrane, prevoza i druge aktivnosti vezane za team building.

Međutim, važno je imati na umu da postoji specifičan uslov koji se odnosi na učešće zaposlenih. Prema poreskim propisima u Srbiji, da bi se troškovi team building događaja smatrali poreski priznatim troškom I ne bi bili opterećeni porezima I doprinosim na zarade, neophodno je da učestvuje značajan broj zaposlenih!  U tom smislu, značajan broj zaposlenih koji ima pravo na učešće u team building-u, odnosno sportskim aktivnostima predstavlja broj u visini od najmanje 70% zaposlenih od ukupnog broja zaposlenih, a značajan broj zaposlenih koji koristi to pravo predstavlja broj u visini od najmanje 70% zaposlenih od broja zaposlenih koji imaju pravo na učešće. Da bi bilo jasnije, ako imate npr. 100 zaposlenih, onda je značajan broj 70, a 70% od značajnog broja je 49 zaposlenih. Od ovog broja može učestvovati manji broj ukoliko su opravdano odsutni, odnosno ukoliko dokumentuju opravdanost nekorišćenja prava na učešće u team building aktivnostima.

Važno je napomenuti da troškovi organizacije team building događaja mogu uticati na konačnu poresku obavezu kompanije, s obzirom na to da se mogu koristiti za smanjenje osnovice za obračun poreza na dobit.

U svetlu ovih informacija, preporučujemo vam da se konsultujete sa vašim poreskim savetnikom kako biste bili sigurni da pravilno upravljate poreskim aspektima organizacije team building događaja.

Hvala vam na pažnji i ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja, slobodno se obratite.

S poštovanjem,

Marko Đorđević

Mari Mar doo

× Zapošljavamo! Saznajte više na sledećem: LINKU