PORESKA OPTIMIZACIJA

Poreska optimizacija ili ti kako da platim što manje poreza (legalno)

Nezavisno od toga da li imate svoju firmu ili ste fizičko lice, ono što je zajednički činilac za obe kategorije je to da je plaćanje poreza obaveza svih.

poresko savetovanje

Zašto suštinski plaćamo poreze?

Pre svega kako bi finansirali stvari koje su od opšteg značaja. Na primer, svaki put kada platite porez, određeni deo novca odlazi u zdravstvo, školstvo, infrastrukturu…samim tim, svaki put kada ne platite porez suštinski uskraćujete ekosistem za sredstva koja finansiraju stvari od opšteg značaja.

No, iako je plaćanje poreza obaveza svih nas, samu visinu poreza moguće je optimizovati….naravno, na dozvoljen način.

poresko savetovanje 2

Kako optimizovati poreze?

Optimizacija poreza zasniva se na tome da korišćenjem samog zakona i raznih podzakonskih akata kojima su propisana različita poreska oslobođenja, vi kao firma uspete da iskoristite maksimalne mogućnosti I samim tim optimizujete poresku izloženost.

Poreski zakoni I propisi se često menjaju pa su zbog toga često vrlo složena područja za svako Društvo i zato nastojimo da imamo direktan pristup bez nepotrebnih improvizacija.

Naš tim nastoji da efikasno prati razvoj događaja i pravila koja , osiguravamo da imate jasno i potpuno razumevanje, što vam omogućava da sa sigurnošću donosite prave poslovne odluke.

Sa više decenijskim poreskim iskustvom i globalnom ekspertizom, možemo da odgovorimo na vaša pitanja, vaše obaveze i pomognemo vam da efikasno planirate, bez obzira na veličinu i potrebe vašeg biznisa.

Naše poreske usluge obuhvataju sve poreske oblasti I sagledavaju specifičnost svakog klijenta kako bi se donela prava odluka I izabralo najoptimalnije poresko rešenje. Iz tog razloga poresko savetovanje smatra najšire obuhvaćenim znanjima iz svih oblasti.

Koje vrste poreza postoje u Srbiji?

Naš poreski sistem razlikuje nekoliko vrsta poreza:

 • Porez na promet - podrazumeva porez na promet proizvoda, usluga i akciza
 • Porez na dobit preduzeća
 • Porez na dodatu vrednost - PDV
 • Porez na dohodak građana
 • Porez na imovinu.U ovu vrstu poreza ulaze porez na imovinu u "statici", porez na nasleđe i poklon porez na prenos apsolutnih prava, porez na finansijske transakcije.
 • Porez na fond zarada.

Struktura poreskih prihoda u Srbije je takva da oko 50% državnih prihoda dolazi od naplate PDV-a, 29 % od raznih akciza, 9% od poreza na dobit preduzeća, 6% od poreza na dohodak građana, i oko 1% spada pod ostale poreze. Država održava nizak nivo poreza na dobit preduzeća od 10%, i taj procenat je u rangu sa ostalim post-socijalističkim zemljama koje se trude da niskim stopama poreza privuku investitore. Međutim, država često pokušava da nedostatak priliva sredstava zbog niskih stopa poreza kompenzuje povećanim prilivom po raznim drugim poreskim i parafiskalnim nametima.

Poresko savetovanje

Dobro poresko planiranje će poštedeti firmu većih troškova i omogućiti da novac preusmeri na poboljšanje poslovanja. Takođe će sprečiti eventualne sankcije zbog delimičnog ili celokupnog neizvršenja nekih poreskih obaveza, gde kazne često mogu biti i mnogo veće nego suma za koju se poreski obveznik tereti.

Neke od usluga poreskog savetovanja koje nudimo su:

 • Tumačenje i primena poreskih propisa za određen poreski problem.
 • Konsultacije o poreskim pitanjima vezanim za tekuće poslovanje.
 • Analiza poreskih implikacija nekih transakcija.
 • Analiza poreskih implikacija celokupnog poslovanja.
 • Poreska analiza predloga ugovora pre zaključenja radi eliminisanja poreskih rizika.
 • Poresko kratkoročno i dugoročno planiranje.
 • Izbegavanje dvostrukog oporezivanja kod poslovanja sa inostranstvom.
 • Formulisanje transakcije na način prihvatljiv sa stanovišta poreskih zakona.

Poreski obveznik je pravno lili fizičko lice koje je dužno da plati bilo koju vrstu poreza, ali je to mnogo uži pojam od poreskog dužnika, koji obuhvata i poreskog platca, posrednika, destinatora i jemca.

Finansijsko savetovanje

Poslovno okruženje se stalno menja, lokalno i globalno. Ponekad je to postepeno, a ponekad naglo, nakon velikih tehnoloških proboja ili nakon velikih nepredviđenih globalnih događaja. Zato je nemoguće održati firmu u životu bez dobrog finansijskog planiranja.

Prihode i rashode firme treba prilagoditi tako da to bude tečno u svakom trenutku, i da nikad preduzeće ne bude u situaciji da troškovi dođu na naplatu u istom trenutku. Uvek treba imati poslovnu rezervu za nepredviđene situacije i sredstva za unapređenje proizvodnje.

Naravno da unapređenje poslovanja nikako ne treba računati u trošak već kao ulaganje, bilo da je to razvoj tehnoloških postupaka, nova oprema, ili zapošljavanje i usavršavanje kadrova.

Neke od oblasti finansijskog savetovanja su:

 • Procena vrednosti imovine i kapitala,
 • Finansijske konsolidacije
 • Transakcije (kupoprodaje, spajanja, dokapitalizacije)
 • Predinvesticione i investicione studije.
 • Finansijsko-dijagnostičko ispitivanje
 • Izrada Unapred pripremljenih planova reorganizacije
 • Procena vrednosti kompanija
 • Projektovanje budućih novčanih tokova
 • Izrada Biznis planova
 • Priprema i analiza dokumentacije za dobijanje kredita i pozajmica
 • Analiza profitabilnosti preduzeća, i mnoge druge.

Očigledno je da je finansijsko savetovanje prilično širok pojam i da savetnik ne može biti lice koje nema potrebnu stručnost, to jest može biti, ali vrlo kratko....

Uz internet i brojne knjige napisane na temu finansijskog savetovanja, lako je da čovek pomisli da to nije neka preterana nauka, ali jeste. Mnogo je faktora koje treba uzeti u obzir, mnogo detalja i začkoljica koje nisu opisane ni u jednoj knjizi. Sve su one pisane generalno, a ne da bi rešile neki konkretan i specifičan problem u vašoj firmi.Tu iskustvo finansijskog savetnika dolazi do izražaja. Što je veće iskustvo, sa više situacija sličnih vašoj se susreo, tako da može unapred znati moguće izvore problema, zastoja u poslovanju i slično.

Posledice lošeg finansijskog savetovanja

Neke od najvećih grešaka finansijskih analitičara smo mogli ne tako davno da vidimo, a na žalost i osetimo. Finansijska kriza koja je počela u Americi kada je „pukao balon“ nekretnina brzo se prelila i na ostatak sveta. Najbolji primer kako finansijski savetnik ne treba da prati poslovanje samo vaše firme, već i vaših poslovnih partnera je slučaj „najgorih bankara na svetu“. Tako su prozvani nemački bankari koji su uplatili 300 miliona dolara američkoj banci Lehman Brothers dva sata pre nego što je ova objavila bankrot i, po mnogima, započela svetsku ekonomsku krizu.

Sigurno je ovakvih primera loše finansijske procene mnogo, ali ovaj je dobio veliki publicitet i pokazao značaj finansijske analize poslovnih partnera.

I dalje se osećaju efekti svetske finansijske krize iz 2009. Svet se nije još oporavio, a usledila je kriza zbog pandemije koronavirusa. Svi finansijski savetnici širom sveta su na mukama zbog situacije koju svet nije video. Sada je razumno poslovanje važnije nego ikada, a tu je dobro finansijsko savetovanje ključno, posebno za ljude koji su novi u poslu.

Zaključak

U poreskom sistemu koji se stalno menja i zahteva dodatna pojašnjenja, pri čemu i donji nivoi poreske uprave nisu uvek potpuno sigurni u to što sprovode i poslovnom okruženju koje ne prašta greške, dobro poresko i finansijsko savetovanje postaje važnije nego ikad. To više nije luksuz već potreba.

Poruči uslugu
× Zapošljavamo! Saznajte više na sledećem: LINKU