Ako želite da počnete neki posao a ne želite da se bavite poreskom administracijom i dvostrukim knjigovodstvom, registracija paušalne firme je najbolji izbor. Paušalna radnja vam omogućava da više vremena posvetite svom poslovanju, a manje vremena državnim organima.

otvaranje pausalne firme

Šta su paušalci?

Paušalci su preduzetnici koji se oporezuju po članu 40 Zakona o porezu na dohodak građana. Ovakav sistem oporezivanja je predviđen za lica koja obavljaju delatnost, a nemaju mogućnost da vode poslovne knjige. Preduzetnici treba da se obrate Poreskoj upravi sa molbom da im se omogući paušalno plaćanje poreza i unapred odredi iznos koji treba da plate. Poreska uprava donosi rešenje u kome se navodi iznos za poreze i doprinose koje preduzetnik treba da plaća bez obzira na prihode i zaradu.

Šta je paušal?

Paušal je iznos koji preduzetnik treba da plati za poreze i doprinose. To je fiksno i bez obzira da li firma zarađuje milione ili grca u dugovima, taj iznos ostaje isti do sledećeg rešenja Poreske uprave. Rešenja se donose svake godine, i po pravilu su iznosi uvek viši nego u prethodnom.

Kako se određuje paušal?

Kada Poreska uprava određuje visinu paušalnog poreza, u obzir uzima dosta faktora, a osnova za obračun je prosečna zarada u branši.

Ostali faktori koji se uzimaju u obzir:

  • Mesto na kome se nalazi radnja
  • Stepen opremnljenosti prostora
  • Godine vlasnika i poslovna sposobnost
  • Broj zaposlenih radnika
  • Ekonomskoj razvijenosti grada i opštine u kojoj posluje, i slično.

Svaki od ovih faktora učestvuje u određenom procentu u finalnom proračunu.

Da li je moguće paušalno oporezivanje u svim delatnostima?

Ne mogu svi preduzetnici plaćati poreze i doprinose paušalno. Paušalac ne može biti:

  • lice koje se bavi delatnošću reklamiranja i istraživanja tržišta;
  • lice koje obavlja delatnost trgovine na veliko i malo, restorana i hotela, poslova vezanih za nekretnine ili finansijskog posredovanja
  • preduzetnik u čiji posao ulažu i druga lica;
  • preduzetnik sa prometom većim od 6.000.000 dinara u prethodnoj godini;
  • preduzetnik obveznik PDV-a

Izuzetak su preduzetnici koji ugostiteljsku ili trgovinsku delatnost obavljaju u prikolici, kiosku ili sličnim montažnim ili pokretnim objektima. Njima se, na njihov zahtev, može odobriti paušalno plaćanje poreza.

Prednosti paušalnog oporezivanja

Najvažniji benefit je to što se ne moraju voditi poslovne knjige, niti izrađivati završni računi – bilansi. Jedina obavezna poslovna knjiga je KPO- knjiga ostvarenog prometa, i u nju se unose samo računi za prodatu robu ili usluge. Jos jedan benefit je taj što paušalci nisu obavezni da vode evidenciju o ulaznim fakturama.

Paušalni preduzetnici mogu bez ograničenja i pravdanja podizati novac sa svog poslovnog računa, u iznosu do 100 000 dnevno. Takođe su izuzeti od obaveze izdavanja fiskalnih računa. Ipak, moraju izdavati klasične račune i to redovno evidentirati u KPO.

Mane paušalnog oporezivanja

Ono što je najveća prednost može postati i najveća mana, u slučaju da firma pravi gubitke... Iznos paušalnog poreza je uvek isti, pa se preduzetnik može naći u situaciji da posluje sa gubicima, a plaća poreze i doprinose kao neki njegovi uspešniji konkurenti. To može dodatno opteretiti poslovanje i dovesti ga u još goru situaciju.

Poreska rešenja za paušalce svake godine sadrže sve veće iznose, što je rezultiralo zatvaranjem većeg broja malih radnji, tako da se i to mora imati u obziru prilikom odlučivanja za vrstu oporezivanja.

Paušalci takođe mogu postati žrtve državnih ekserimenata i pokušaja da se popuni državna kasa, ako se vidi da neka delatnost donosi više dobiti nego što se planiralo. Najsvežiji je primer zaposlenih u IT industriji. U početku im je bilo omogućeno da osnuju paušalne firme, ali kada se videlo da njihova primanja premašuju nacionalni prosek i da mogu biti lep doprinos budžetu, država je odlučila da promeni paušalno oporezivanje u standardno.

Cena otvaranja paušalne firme

Ovde preduzetnika ne očekuju neki značajni troškovi. Naknada za registraciju preduzetnika u APR iznosi 1.500,00 dinara. Ako želite da sebe poštedite čekanja ispred raznih šaltera, možete angažovati profesionalnu knjigovodstvenu agenciju koja će vam posao završiti mnogo brže i bezbolnije.

Morate izraditi i pečat, a to će koštati između 600 i 2000 dinara, u zavisnosti od modela i veličine.

ZAKLJUČAK

Troškovi otvaranja i osnovnog poslovanja paušalne firme nisu veliki, i to je i glavni razlog zašto se dosta budućih preduzetnika odlučuje za tu vrstu plaćanja poreza. Takođe je izuzetno korisno za početnike u poslu koji se još uhodavaju, i tih prvih i najtežih godinu dana neće imati obaveze završnih računa,u većini slučajeva nemate potrebe ni fiskalizacije i slično. Može se nazvati laganim ulaskom u poslovne vode. Ako se to ukombinuje sa angažovanjem dobre i pouzdane knjigovodstvene agencije, to će biti prijatno brčkanje u plićaku. Priznaćete, za neiskusnog preduzetnika to je mnogo bolje nego uletanje buru poslovnog okeana.

Poruči uslugu
× Zapošljavamo! Saznajte više na sledećem: LINKU