Kako njlakše do prijave za godišnji porez na dohodak gradjana ,ili poreza na ekstra profit-porez za bogate 

Kako njlakše do prijave za godišnji porez na dohodak gradjana ,ili poreza na ekstra profit-porez za bogate 

Poreski obveznici Republike Srbije ove godine imaju obavezu da podnesu prijavu za GPDG najkasnije do 15.05.2023. za prihod koji su ostvarilu u 2022.godini.

Glavna razlika je u tome što se od ove godine neće čekati rešenje Poreske uprave ,već su svi obveznici  dužni da svoju prijavu podnesu, a ujedno i plate pripadajući porez najkasnije do 15.05.2023.godine i to isključivo elektronskim putem.

Pored toga Poreska uprava je odlučila da na neki način pomogne poreskim obveznicima tako što će im delimično popuniti poresku prijavu. U odnosu na ono što je poreskom organu poznato IT sektor PU je napravio sistem koji će popuniti prijavu i obračunati pripadajući porez automatski,a poreskom obvezniku ostaje da to proveri , doda ono što se eventualno ne vidi u sistemu, doda priloge u smislu dokaza o prihodu, ili za odbitke koje može da koristi, eventualno ako ima pravo na poreski kredit, a nakon toga preda prijavu PPDG 2R elektronskim putem preko portala poreske uprave „E POREZI“ u Zakonom predvidjenom roku, kao i da plati obračunati porez po pozivu na broj koji se obračunava na jedinstveni matični broj gradjana (JMBG).

Istina je da će nekim obveznicima koji su ranije već sami popunjavali ovu prijavu i koji su dobro upoznali  aplikaciju E porezi ovo donekle olakšati posao, medjutim verujem da će u mnogo situacija dovesti do zabune poreskih obveznika u slučaju kada nisu svi podatci dostupni i kada prijavu treba dopuniti.

Tabela za lakše snalaženje pri obračunu GPDG:

 

UKUPAN NETO DOHODAK OSTVAREN U 2022.GODINI OBAVEZA PLAĆANJA ZA  OBVEZNIKE KOJI SU MLADJI OD 40 GODINA OBAVEZA PLAĆANJA ZA OBVEZNIKE KOJI SU STARIJI OD 40 GODINA STOPA POREZA ZA OBRAČUN
Dohodak do 3.719.376 (neoporeziv iznos) Nema obaveze Nema obaveza 0%
Dohodak od 3.719.377 do 7.438.752 Nema obaveze za plaćanje ,ali pora da se podnese prijava Obaveza za podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza. 10%
Dohodak od 7.438.753 do 11.158.128 Obaveza za podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza. Obaveza za podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza. 10%
Dohodak od 11.158.129 do 14.877.504 Obaveza za podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza. Obaveza za podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza. Za obveznike mladje od 40-10%     Za obveznike starije od 40-15%
Dohodak od 14.877.505 Obaveza za podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza. Obaveza za podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza. 15%

Ako ne želite da se zamarate obračunom ove vrste poreza, ukoliko Vam je konfuzan portal za podnošenje ove prijave, ne želite da stalno proveravate poresko sanduče,ili  Vam je potrebna asistencija pri obračunu godišnjeg poreza na dohodak gradjana slobodno nam se obratite.

Vaš Mari-Mar tim

× Zapošljavamo! Saznajte više na sledećem: LINKU