Želite da angažujete strano pravno lice na poslovima iz oblasti usluga, nabavka licence, nastupi estradnih umetnika, kao i raznih drugih usluga?

Želite da angažujete strano pravno lice na poslovima iz oblasti usluga, nabavka licence, nastupi estradnih umetnika, kao i raznih drugih usluga?

Želite da angažujete strano pravno lice na poslovima iz oblasti usluga (npr: nastupi muzičara, advokatske usluge, računovodstvene usluge, razne licence i slično)?

Da li ste znali da u slučaju sklapanja ovakve poslovne saradnje možete imati obavezu plaćanja dodatnih poreza od minimum 10%,odnosno maksimum 40% od ugovorenog angažmana?

Kada je u pitanju potreba za angažovanjem strane firme, za poslove koji se obavljaju u zemlji i mestom prometa se smatra Srbija ,onda treba imati na umu da je u tom slučaju vrlo moguće da ste u obavezi da obračunate dodatne poreze koje morate da platite. U zavisnosti od svih parametara koji su bitni za ovakvu vrstu poslovne saradnje,a koje je neophodno proveriti pre sklapanja iste, zavisi da li će obaveza za plaćanje u vašem slučaju biti 10% ili 40%.

U zavisnosti od vrste usluge za koju angažujete stranu firmu, da li se mestom prometa usluge smatra Srbija, da li ste u sistemu PDV-a, kao i u zavisnosti od toga da li postoji ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja između Srbije i zemlje iz koje potiče pravno lice koje angažujete, a naravno i od dokumentacije koja je neophodna da bi se umanjila poreska obaveza ukoliko se ispostavi da može da se izvrši umanjenje, zavisi koliki će te porez morati da platite.  

Ukoliko imate dileme oko ovog ,ili sličnih pitanja, ukoliko niste sigurni i trebate asistenciju, Mari-Mar je tu da vas isprati u svim koracima koje pravite na putu do vašeg uspeha.

× Zapošljavamo! Saznajte više na sledećem: LINKU