Pet razloga zašto je bolje isplatiti bonus umesto dividende!

Pet razloga zašto je bolje isplatiti bonus umesto dividende!

1️⃣ Isplata dividende podrazumeva postojanje oporezive dobiti, koja se oporezuje porezom na dobit pravnih lica po stopi od 15%. Ova dobit ne mora nužno biti jednaka dobitku iz Bilansa uspeha.

2️⃣ Prihod od dividende oporezuje se po stopi od 15%, a poreska obaveza nastaje u trenutku isplate.

3️⃣ Isplata uvećane zarade rezultira manjom dobiti, izbegavajući porez na dobit.

4️⃣ Zarada podrazumeva plaćanje poreza na zarade po stopi od 10%, kao i svih doprinosa, ali samo na najvišu propisanu osnovicu u trenutku isplate (trenutno 500.360 RSD).

5️⃣ Prihod od dividendi nije, dok je zarada, predmet oporezivanja godišnjim porezom na dohodak građana, po progresivnim stopama od 10% i 15%. Poreska obaveza po osnovu godišnjeg poreza dospeva tek naredne godine u odnosu na godinu u kojoj je izvršena isplata.

📈 Razumevanje ove ključne razlike može imati značajan uticaj na dugoročnu finansijsku stabilnost vašeg poslovanja.💡📊

Mari-Mar tim je uvek spreman da vam da adekvatno rešenje,pa ukoliko imate bilo kakve dileme na ovu ili neku drugu temu budite slobodni da nas kontaktirate i zakažite konsultacije.

× Zapošljavamo! Saznajte više na sledećem: LINKU