CENOVNIK

Pri formiranju cene knjigovodstvenih usluga pristupamo sa posebnom pažnjom jer je svaki klijent specifičan I poseban na svoj način. Postoje različite vrste zahteva, drugačije vrste izveštavanja, nekim klijentima je potrebna konsultacija na višem nivou od standardnog, neki klijenti imaju veći broj promena koje je potrebno obraditi,dok je drugima potreban veći broj zaposlenih pa je sam obračun zarada kompleksniji. Uglavnom sve se svodi na vrstu delatnosti kojom se bavite, utrošak vremena I vrstu usluge koja vam je potrebna. Jednostavno neke delatnosti su kompleksnije od drugih što takodje utiče na formiranje cene knjigovodstvenih usluga, pa je teško formiati cenu samo na osnovu toga šta ste regisrovali u APR-u. Ponekada je potrebno I par meseci kako bi se stekao pravi uvid u realan obim posla. Trudimo se da našim klijentima predložimo krajnje optimalnu opciju za njihovo poslovanje ,tako da je značajno razviti svest o potrebi konsultacije sa agencijom ili poreskim savetnikom ,kojem odlučite da date svoje poverenje da vas vodi kroz osnove poslovnih procesa, još pre same registracije firme. U nadi da ćete prepoznati kvalitet našeg tima srdačno vam se zahvaljujemo na upitu.

SVE NAŠE RAČUNOVODSTVENE USLUGE

  • Knjigovodstvene usluge
  • Obračun zarada i naknada zarada
  • Izrada finansijskih izveštaja
  • Analiza finansijskih izveštaja
  • Osnivanje i registracija pravnog lica
  • Likvidacija pravnog lica
  • Izveštavanje prema grupi
  • Implementacija internih akata
  • Administrativni poslovi
  • Kurirska služba
Poruči uslugu