KALKULATOR PAUŠALNOG POREZA

KALKULATOR PAUŠALNOG POREZA

Novo podzakonsko rešenje predviđa i preuzimanje poreskih rešenja elektronskim putem uz elektronski potpis , a iznose u rešenjima određivaće im softver umesto poreskog inspektora.

Novoosnovanim poreskim obveznicima Poreska uprava će u roku od 48 sati od registracije, odnosno od datuma otpočinjanja obavljanja delatnosti, doneti rešenje o utvrđenoj obavezi za porez i doprinose.

Obveznicima koji su otpočeli sa obavljanjem delatnosti u prethodnom periodu i kod kojih nije došlo do promene elemenata od značaja za oporezivanje, rešenja za 2020. godinu i naredne godine biće doneta početkom januara za tekuću poslovnu godinu.

Sve izmene u sistemu paušalnog oporezivanja 2020. godine stupaju na snagu zbog izmena i dopuna Zakona o porezu na dohodak građana, izmena i dopuna Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti.

Ovde možete sami brzo I lako izračunati posle samo par klikova kolika će vaša poreska obaveza biti nakon registracije paušalne firme.

To bi trebalo da vam olakša planiranje budućeg biznisa I možda da vas pripremi pre zakazivanja eventualnog sastanka sa stručnim licem iz oblasti poreza u okviru poreskog savetovanja.

Izračunaj kalkulator poreza

× Zapošljavamo! Saznajte više na sledećem: LINKU