Uštedite na godišnjem porezu na dohodak gradjana ulagajući

Uštedite na godišnjem porezu na dohodak gradjana ulagajući

Bliži se obaveza za podnošenje prijave za godišnji porez na dohodak gradjana.

Imate veliku obavezu po osnovu ove vrste poreza?

Da li ste razmišljali da biste ove godine mogli da uštedi na ovom porezu ulagajući u alternativni investicioni fond?

Prihod po osnovu vlasništva nad investicionom jedinicom otvorenog investicionog fonda , odnosno alternativnog investicionog fonda, oporezuje se porezom na prihode od kapitala po stopi od 15%.

  • Po Zakonu RS propisan je poreski podsticaj za obveznike koji vrše ulaganja u alternativni investicioni fond u vidu poreskog kredita na račun godišnjeg poreza na dohodak gradjana najviše do 50% ulaganja u kalendarskoj godini za koju se utvrdjuje godišnji porez na dohodak gradjana. Inače utvrdjeni iznos godišnjeg poreza na dohodak gradjana može da se umanji najviše do 50% od obaveze za plaćanje.

Još uvek Vam nije jasno kako ovo radi??

Za sva pitanja na ovu i druge teme, naš tim Vam stoji na raspolaganju.

Zakažite konsultacije 

marko@marimar.rs

 

 

 

 

× Zapošljavamo! Saznajte više na sledećem: LINKU